Zwolnienie lekarskie a dzień wolny od pracy Toruń

Nadzwyczajne złagodzenie kary
Nadzwyczajne złagodzenie kary – kiedy i dlaczego
24 września 2017
Prawa podróżnika. Zadośćuczynienie i odszkodowanie
Zadośćuczynienie i odszkodowanie – jakie prawa ma podróżujący
18 czerwca 2018
Zwolnienie lekarskie z pracy

Zwolnienie lekarskie z pracy

Wielu pracowników skrupulatnie pilnuje dni wolnych od pracy, które im przysługują. Zazwyczaj jest tak, że pracodawca winien wyznaczyć zatrudnionemu dodatkowy dzień wolny, jeżeli święto przypadło na sobotę. Dobrym przykładem będzie sobota 3 maja z 2016 roku. Jeśli pracownik był wówczas na zwolnieniu lekarskim, to także przysługuje mu z tego tytułu nadplanowy dzień wolny. Poniżej przeanalizujemy ten przypadek.

Jak czytamy w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wyznaczenie dnia wolnego od pracy powinno przy tym nastąpić w ramach danego okresu rozliczeniowego. Zgodnie z tym fragmentem, dzień wolny od pracy, z powodu święta przypadającego w sobotę, powinien otrzymać również pracownik, który w dniu 3 maja przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku kiedy pracownik był na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym od pracy, nadanym w zamian za święto przypadające w sobotę (czyli np. za dzień 3 maja przypadający w sobotę pracodawca wyznaczył dzień wolny 7 sierpnia). W takiej sytuacji nie ma obowiązku wyznaczania pracownikowi innego dnia wolnego od pracy. Choroba podwładnego, nie będzie obniżała obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Jak wynika bowiem z art. 130 § 3 k.p., wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym, ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Jeśli mamy do czynienia z sytuacją gdzie pracownik nie był na zwolnieniu chorobowym w innym dniu wyznaczonym jako wolne w zamian za święto przypadające w sobotę – choroba przypadająca w sobotnie święto nie zmieni rozkładu czasu pracy uwzględniającego wolne za to święto. Zatem zatrudniony, który powróci po chorobie do pracy, otrzyma wolny dzień za święto, w które chorował, na tych samych zasadach co reszta ekipy. W przeciwnym razie wypracuje za dużo godzin i powstaną nadgodziny średniotygodniowe.

 

Komentarze są wyłączone.

Buy now