Jak napisać umowę o pracę?

Odszkodowania - Dochodzenie odszkodowań - Kancelaria prawna Toruń - Prawnik dochodzenie odszkodowań Toruń
Odszkodowania
6 maja 2016
Adwokat Toruń Rozwody Separacje
Rozwody – co z kontaktami z dzieckiem?
1 lipca 2017
Porady prawne - Blog prawny - Umowa o pracę - Prawidłowa umowa o pracę - Umowa o pracę przykłady

Porady prawne - Blog prawny - Umowa o pracę - Prawidłowa umowa o pracę - Umowa o pracę przykłady

Prawidłowo napisana umowa o pracę jest gwarancją pełnego zabezpieczenia praw pracownika i pracodawcy. Jest ona bardzo ważnym, jak nie najważniejszym elementem stosunku pracy, który wiąże łańcuchem obligacyjnym obydwie strony kontraktu.

Redakcja umowy o pracę nie wymaga wcale specjalistycznej wiedzy prawnej, aczkolwiek jest ona pomocna. Aby kontrakt pracowniczy był napisany poprawnie powinien zawierać takie elementy jak:

  • określenie stron umowy – pracodawcy i pracownika – podanie dokładnych danych osobowych i kontaktowych;
  • wskazanie rodzaju pracy – opis stanowiska, zawodu i zakresu obowiązków;
  • określenie rodzaju umowy – umowa na czas określony czy umowa na czas nieokreślony;
  • wskazanie miejsca wykonywania pracy – siedziba firmy;
  • określenie terminu rozpoczęcia pracy – data dzienna rozpoczęcia pracy, lub data zawarcia umowy;
  • wskazanie wymiaru czasu pracy – pełny etat czy praca w niepełnym wymiarze godzin;
  • określenie wynagrodzenia – podanie pełnej wysokości wynagrodzenia pracownika w kwocie stałej lub godzinowej;
  • podpisy stron;

Tak zredagowana umowa o pracę nie będzie budziła żadnych wątpliwości. Należy pamiętać, także że wszelkie postanowienia zawarte w umowie, a nielegalne w świetle prawa są automatycznie nieważne.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi związane z sporządzeniem umów o pracę, jak i innych dokumentów związanych z obrotem prawnym.

Komentarze są wyłączone.

Buy now