Adwokat – Prawo skarbowe Toruń

Prawa podróżnika. Zadośćuczynienie i odszkodowanie
Zadośćuczynienie i odszkodowanie – jakie prawa ma podróżujący
18 czerwca 2018
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma bezustannie wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności oraz sumienności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego fachu. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw zawartych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je podzielić na kilka mniejszych kategorii, które obejmują typy wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z jakimi adwokaci stykają się najczęściej. W tej grupie mieszczą się przestępstwa, które mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Z reguły są to sprawy związane z ruchem drogowym, np. jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo wypadki, w których adwokaci zapewniają pomoc sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się również sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń albo fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczącą krzywdę wobec osób poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia na tle seksualnym, a także morderstwa lub usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do bardziej złożonych spraw, dlatego że dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć zły wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu gospodarki wśród innych zadań reprezentacyjnych, pilnują też tego, by postępowanie w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na renomę, pozycję i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze tyczą się przede wszystkim finansów, a także wszystkich czynności wpływających na szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Bardzo często prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania tyczą się także malwersacji finansowych – w tym także internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma przekonywać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle skarbowe sprawy karne są wynikiem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń często nie wynika z niewiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się przede wszystkim nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest także zasadne w przypadkach, gdy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wywołania szkody oraz ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie niezbędny, gdy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Również kiedy w ciągu działań kontroli skarbowej zostaną udowodnione zarobki z nieujawnionych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd należy domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym podjąć określone działania. Są to więc sprawy związane z formą i warunkami odbywania wyroku i zapłatą grzywny albo wykonywaniem obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego albo przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Często skazani także zabiegają o wydanie kary łącznej w przypadku, gdy dokonanych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, w których osadzony domaga się zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na złe warunki w celi. Adwokat może także osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej wliczają się do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to następstwa takich działań mogą okazać się dla sprawców poważne i zawierać takie konsekwencje karne jak np.: zakazy pełnienia konkretnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Często zaliczane są tu również wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, choć z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to też nieprzepisowe usuwanie odpadów, stały brak dowodu osobistego albo wykonywanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.

Buy now